alt

Dysgwch am ymchwil

Mae ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn bwysig i bob un ohonom ni. 

Heb ymchwil, ni fyddai nifer o’r triniaethau a’r mathau o ofal rydyn ni’n eu derbyn gan y GIG heddiw ar gael.

Mae gan aelodau o’r cyhoedd rôl hanfodol i’w chwarae oherwydd na fyddai’r triniaethau a’r gofal gwell hyn yn bodoli heb bobl yn cytuno i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil.

Ar ben hynny, mae ymchwil yn ddewis triniaeth arferol i chi yn GIG Cymru. Efallai eich bod chi eisoes wedi clywed am dreialon clinigol, ond mae’r rhain yn un fath o astudiaethau ymchwil yn unig.

I ddysgu mwy, gwyliwch ein fideo byr am ymchwil.

Cadwch lygad allan ar ein digwyddiadau ar gyfer ein digwyddiad ‘Sôn am Ymchwil’ nesaf.

Mae’r rhain yn ffordd wych o ddysgu mwy am ymchwil mewn amgylchedd ymlaciedig, hwyl a rhyngweithiol sy’n deulu-gyfeillgar.