Parc Geneteg Cymru logo

Geneteg a Genomeg Rhithwir ar gyfer Cynhadledd y 3edd Genhedlaeth (3G)

Cyfle i gael gwybod mwy am faes cyffrous DNA, geneteg a genomeg ym mywyd bob dydd yn y digwyddiad cyhoeddus rhithwir, rhad ac am ddim hwn y mae Parc Geneteg Cymru’n ei letya.

Ynglŷn â’r digwyddiad hwn

A fyddech chi’n hoffi cael gwybod mwy am faes cyfareddol DNA, geneteg a genomeg a darganfod sut y mae’n effeithio ar ein bywyd bob dydd?

Ymunwch â 5ed gynhadledd flynyddol 3G Parc Geneteg Cymru, a fydd yn rhithwir eleni am y tro cyntaf! Bydd arbenigwyr yn siarad am bynciau’n cynnwys:

  • Cyflwyniad i Genomeg a Chadwyno Genomau Cyflym ar gyfer Plant Sâl
  • Dr Edward Jenner a Stori’r Frech Wen
  • Dilemâu Moeseg ym maes Geneteg a Genomeg Clinigol
  • Y Cynllun Cerdyn Melyn ar gyfer Meddyginiaethau yng Nghymru
  • A mwy...

Gallwch chi ymuno trwy’r dydd neu alw heibio i glywed rhai o’r sgyrsiau (mae’r sgyrsiau’n para 25 munud gydag amser i gwestiynau gyda’u siaradwyr arbenigol) - Bydd yna egwyl fer rhwng bob sgwrs.

Mae’r digwyddiad yn benodol ar gyfer aelodau’r cyhoedd dros 50 oed, ond mae croeso i bawb.


Ar-lein

£0.00

Cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn: trwy Eventbrite

I gael rhagor o wybodaeth: e-bost i Barc Geneteg Cymru