report cover

Pobl yn croesawu adroddiad blynyddol ABPI ar gyflwr treialon clinigol yn y DU

Ddydd Mercher 7 Hydref, cyhoeddodd Cymdeithas Diwylliant Fferyllol Prydain (ABPI) adroddiad sy’n dangos bod y DU ar y blaen i Ewrop mewn ymchwil glinigol cyfnod cynnar.

Mae’r adroddiad – Clinical trials: How the UK can transform the clinical research environment – yn edrych  ar yr amgylchedd ymchwil ac yn cymharu perfformiad y DU â pherfformiad gwledydd eraill yn Ewrop a gwledydd allweddol eraill yn y byd.

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma: gwefan Cymdeithas Diwylliant Fferyllol Prydain.