swyddi

Swydd wag: Hwylusydd rhanbarthol ENRICH Cymru

Rhif Swydd

AC04232

Hysbysebu Adran

Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Math o Gytundeb

Contract cyfyngedig

Dyddiad Cau

01-11-2020

Cyflog:  Gradd 07. £30,046 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) ynghyd â buddion Cynllun Pensiwn y Prifysgolion USS. Y disgwyliad arferol yw y penodir yr ymgeisydd llwyddiannus i waelod y raddfa, a thelir cynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau chwe mis o wasanaeth).

Contract: Swydd am gyfnod penodol o 3 blynedd yw hon o 31 Awst 2023. Amser llawn.

Lleoliad:  Campws Parc Singleton yn Abertawe a gwaith rheolaidd yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn swyddfeydd Caerdydd

Mae hon yn swydd ar y cyd rhwng Canolfan Ymchwil i Heneiddio a Dementia (CADR) a gynhelir gan Brifysgol Abertawe a Chanolfan Cefnogi a Chyflawni Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymchwilwyr profiadol ymuno â thîm Galluogi Ymchwil mewn Cartrefi Gofal (ENRICH Cymru) . Nod y rhwydwaith yw cefnogi a hwyluso twf ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol mewn cartrefi gofal yng Nghymru.  Mae'r rhwydwaith wedi cael cyllid ychwanegol i ehangu ei ddarpariaeth i fwy o gartrefi yng Nghymru ac mae'n chwilio am aelod tîm brwdfrydig a chreadigol i gefnogi dyletswyddau ymchwil sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw a thwf y rhwydwaith.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i wefan Prifysgol Abertawe.